Začarani krug atopijskog dermatitisa

Atopijski dermatitis (AD) predstavlja hronično, recidivirajuće oboljenje kože, sa dominantno prisutnim svrabom i suvoćom kože. Štaviše, svrab se smatra najkarakterističnijim simptomom AD, tako da se dijagnoza atopijskog dermatitisa ne može postaviti ukoliko svrab nije prisutan. U osnovi AD je poremećaj imunološkog odgovora, sa naslednom sklonošću ka povećanom stvaranju antitela specifičnih za reakcije preosetljivosti.

Svrab i češanje su važni faktori u održavanju simptoma, i mogu imati značajan uticaj na kvalitet života osobe sa AD. Nekada, osobe sa AD ocenjuju kvalitet života u odnosu na prisustvo i izraženost svraba, pre nego u odnosu na izraženost kožnih promena.

U patofiziologiji nastanka svraba, smatra se da glavnu ulogu ima međusobni uticaj ćelija kože, imunološkog sistema i nervnih ćelija koje inervišu kožu, uz dejstvo histamina i drugih medijatora.

Već narušena barijerna funkcija kože, udružena sa svrabom i češanjem, siguran je put u stanje koje se može nazvati začaranim krugom.

Zato, pre svega, nemojte češati kožu sa ekcemom – na taj način svrab neće prestati! Naprotiv, češanjem s