Začarani krug atopijskog dermatitisa

Atopijski dermatitis (AD) predstavlja hronično, recidivirajuće oboljenje kože, sa dominantno prisutnim svrabom i suvoćom kože. Štaviše, svrab se smatra najkarakterističnijim simptomom AD, tako da se dijagnoza atopijskog dermatitisa ne može postaviti ukoliko svrab nije prisutan. U osnovi AD je poremećaj imunološkog odgovora, sa naslednom sklonošću ka povećanom stvaranju antitela specifičnih za reakcije preosetljivosti.

Svrab i češanje su važni faktori u održavanju simptoma, i mogu imati značajan uticaj na kvalitet života osobe sa AD. Nekada, osobe sa AD ocenjuju kvalitet života u odnosu na prisustvo i izraženost svraba, pre nego u odnosu na izraženost kožnih promena.

U patofiziologiji nastanka svraba, smatra se da glavnu ulogu ima međusobni uticaj ćelija kože, imunološkog sistema i nervnih ćelija koje inervišu kožu, uz dejstvo histamina i d