Standardna terapija u lečenju ekcema ili dermatitisa

Ekcem ili dermatitis su, najčešće, hronično, dugotrajno stanje kože, sa karakterističnim simptomima isušenosti, svraba, perutanja, ispucalosti, ogrubelosti i crvenila. Iako još uvek nije pronađen pouzdan lek za ovo oboljenje kože, odgovarajućim terapijskim pristupom je moguće u značajnoj meri popraviti stanje kože, i što je najvažnije, smanjiti intenzitet i učestalost pojavljivanja karakterističnih simptoma.

U zavisnosti od pristupa u lečenju, uslovno je moguće razlikovati standardne i alternativne terapije ekcema ili dermatitisa. U ovom tekstu ćemo opisati samo neke od najčešćih standardnih terapija koje se primenjuju u lečenju ili tretmanu ovog oboljenja.

Dominantno standardna terapija ekcema ili dermatitisa su pre svega kortikosteroidne kreme. Njihova izrazita odlika je to da ostvaruju gotovo trenutni efekat na koži sa ekcem ili dermatitisom. Ipak, individualni odgovor kože se ni ovom slučaju ne može pouzdano predvideti, pa se otuda ni rezultati same terapije takođe ne mogu predvideti. Otvoreno je, međutim, pitanje dugoročnog efekta primene topikalnih kortikosteroida, isto kao i moguće nuspojave njihove primene u lečenju ekcema ili dermatitisa.

Nekada je terapija izbora u tretmanu težih oblika ekcema ili dermatitisa primena oralnih steroida, iako se njihova upotreba uglavnom ne preporučuj