Primena kortikosteroida u lečenju ekcema

Primena kortikosteroida u lečenju ekcema: prednosti i rizici

Ekcem i druge forme dermatitisa su najčešće hronična inflamatorna stanja kože, sa povremenim javljanjem karakterističnih simptoma,