Kao što smo već rekli, koža je najveći organ ljudskog tela. Rekli smo i to da ovaj organ ima veoma kompleksnu strukturu, i u skladu sa tim veliki broj značajnih funkcija za ukupno funkcionisanje našeg organizma. Štaviše, na osnovu mnogobrojnih funkcija koje obavlja, koža spada u najvažnije organe čovečijeg tela. Za obavljanje svih tih funkcija, najbitnije je sačuvati njen integritet i zdravlje.

Otuda, ukoliko je koža zdrava ona deluje poput zaštitne barijere između spoljnjeg sveta i unutrašnjosti tela, i zbog toga sa pravom kažemo da je koža naš najbolji čuvar i najvažnija odbrana.

Dakle, koža nas štiti od mehaničkih, fizičkih i hemijskih uticaja iz spoljašnje sredine. Ovoj funkciji kože koja je ujedno i najizrazitija biće reči u narednom tekstu. I zbog toga je na ovom mestu samo pominjemo bez šireg objašnjenja.

Pored ove kompleksne funkcije, koža za nas obavlja i čitav niz drugih važnih zadataka.

Koža vrši i termoregulatornu funciju. U uslovima pregrejanosti tela, koža proizvodi znoj da bi se telo ohladilo, i obrnuto, u uslovima niske spoljašnje temperature dolazi do smanjenja protoka krvi u strukturama kože, čime se praktično sprečava smrzavanje tela. To nikako ne znači da se nećemo zalediti na jakom mrazu, ali koža veoma smanjuje ekstremnu ranjivost tela na niže temperature vazduha.

Koža je i čulni organ. Nervni završeci-receptori, koji se nalaze u koži, čine je osetljivom na pritisak, vibracije, dodir, bol i spoljnu temperaturu.

Koža je sposobna da se obnavlja. I to fantastičnom brzinom. Ovaj proces se odvija svakodnevno, a izrazito u slučaju mehaničkih povreda. Oštećenja površnog dela kože, do ranije pomenute bazalne membrane, obnavljaju se u potpunosti. Ukoliko je došlo do dubljeg oštećenja, ispod nivoa bazalne membrane, obnavljanje kože nije moguće u potpunosti, već dolazi do stvaranja ožiljaka.

Koža predstavlja i depo energije u organizmu čoveka. Masne naslage u hipodermisu, najdubljem sloju kože, služe kao važno energetsko skladište. Ukoliko je potrebno, ove hranljive materije ulaze u sistem krvnih sudova i dopremaju se na željeno mesto.

U literaturi se pominje još jedna važna funkcija kože, koja samo na prvi pogled nije medicinske prirode. To je njena estetska, odnosno psihološka funkcija. Opravdano se smatra da je koža najvidljiviji pokazatelj zdravlja organizma. Istovremeno, stanje kože zaista utiče na to kako mislimo o sebi i kako nas drugi vide. Izgled kože može da utiče i na našu funkcionalnost, a često i samopouzdanje. Ovo je, nažalost, veoma česta pojava kod komplikovanijih slučajeva aknozne kože, ili u slučajevima pojave ekcema i drugih formi dermatitisa sa ozbiljnijom kliničkom slikom.

Kako smo i najavili, u narednom tekstu saznajte više o zaštitnoj, odnosno, barijernoj funkciji kože.

Priredila:
Dr Danica Petrović
PRIMEDERMA tim

Tekst možete preuzeti i objaviti u integralnom obliku, ali uz korektno navođenje izvora i
nakon što dobijete našu saglasnost: office@primederma.rs